Ismeretterjesztő
A fekete lyukak nem láthatóak - hogyan lehet mégis megtalálni őket?
2020.05.15. I 19:01
Mit értünk pontosan fekete lyuk alatt, miket tudunk róla a tudomány jelenlegi állása szerint, hogyan lehet rábukkanni, és milyen típusai vannak? Kis-Tóth Ágnestől, az ELTE atomfizikusától többek között ezekre a kérdésekre kaphattunk választ a mai Egyenlítő – Home Office adásában.
Mi az a fekete lyuk?

„Valami olyan dolog, aminek a felszínén olyan erős a gravitáció, hogy még a fény se tud róla elszökni. Mivel tudjuk, hogy a fénysebesség a legnagyobb elérhető sebesség az univerzumban, ez pontosan azt jelenti, hogy semmi más sem tud a felszínéről elszökni” 

– tisztázta a fogalmat Ágnes. Elmagyarázta azt is, hogy mi az oka annak, hogy elvileg bármekkora tömegből tudunk gyártani fekete lyukat, illetve mi köze ehhez a Schwarzschild-sugárnak, más néven gravitációs sugárnak:
1972-ben került elő az első közvetett bizonyíték, ami egy fekete lyukra utalt, azóta vizsgálják őket. Sajátossága, hogy nem látható, hiszen a belsejéből semmi sem tud elszökni. A környezetét, illetve az arra való hatását viszont látjuk, ezáltal észrevehető és megfigyelhető.

Hogyan lehet megtalálni a fekete lyukakat?

Mivel elnyelni az anyagokat, amik a közelébe kerülnek, a kutatók kettős rendszereket keresnek. Ebből az egyik egy csillag, a másik egy fekete lyuk - utóbbi anyagot von el az előbbitől. Az anyag akréciós korongban kering a fekete lyuk körül, és röntgensugárzást bocsát ki – ez árulja el a fekete lyuk jelenlétét.

Két külön típus ismert

 „Vannak a szupermasszív fekete lyukak, amik galaxisok középpontjában vannak, és a csillagtömegű fekete lyukak, amik szanaszét szórva vannak mindenhol a galaxisokban” 

– magyarázta az atomfizikus. Utóbbiak akkor keletkeznek, amikor egy nagy tömegű csillag megszűnik létezni. 3-4 naptömegtől 10-20 naptömegig terjedő tömeggel rendelkeznek. A szupermasszív fekete lyukak a Nap tömegének millió és milliárdszorosai.

 „A legjobb magyarázat arra, hogy egy szupermasszív fekete lyuk kialakul, az az, hogy kisebb fekete lyukakból összeolvadással, illetve anyagelnyeléssel lesz egy nagyon nagy.” 

Új fekete lyukat azonosítottak

1000 fényévnyire tőlünk találtak egy új fekete lyukat. Viszonyításképp, a legközelebbi csillag 4 fényévnyire található tőlünk, tehát 4 év alatt ér oda a fény, ehhez képest az említett fekete lyuk viszonylag messze van. Ágnes szerint nem kell tartanunk attól, hogy bekebelez minket, ilyen alapon akár attól is félhetnénk, hogy egy másik csillag teszi velünk ugyanezt.